دوره های زبان آلمانی در یک نگاه

مؤسسه زبان آلمانی با ارائه دوره های متنوع و با بهره گیری از مدرسین مجرب همراه شما در مسیر فراگیری زبان آلمانی برای محیط کار، دانشگاه، زندگی روزمره یا پر کردن اوقات فراغت خواهد بود.

از بین دوره های ارائه شده، دوره متناسب با اهداف خود را انتخاب کنید:

 

دوره های فوق فشرده

 12.000.000 ریال

دوره های فشرده

11.000.000 ریال 

دوره های عادی

11.000.000 ریال

ثبت نام (عادی، فشرده، فوق فشرده)25  اسفند 97 

تعطیلات در طول ترم

1398/03/06- 1398/03/02 , 1398/02/19  تا 1398/02/18  ,1398/01/31 , 1398/01/21

1398/02/09 – 1398/01/17

1398/03/01 – 1398/01/17

1398/02/31 – 1398/01/18

1398/04/19 – 1398/01/17

1398/04/20 – 1398/01/18

 

 

 

 

 

 

ثبت نام فوق فشرده 9 اردیبهشت 98

1398/02/31 – 1398/02/10

ثبت نام فشرده و فوق فشرده 02 خرداد  98

1398/03/29 – 1398/03/06

1398/04/19 – 1398/03/06

1398/04/20 – 1398/03/07

ثبت نام فوق فشرده 29خرداد 98

1398/04/20 – 1398/03/30

ثبت نام فشرده و فوق فشرده 22 تیر 98

1398/04/27 تا 1398/04/22

1398/05/17 – 1398/04/29

1398/06/09 – 1398/04/29

1398/06/10 – 1398/04/30

ثبت نام فوق فشرده 17 مرداد 98

  1398/06/10 – 1398/05/19

ثبت نام (عادی، فشرده، فوق فشرده) 11 شهریور 98     

تعطیلات در طول ترم

 1398/08/06 , 1398/06/12 تا 1398/06/11

  1398/07/11 – 1398/06/23

1398/08/02 – 1398/06/23

1398/08/04 – 1398/06/24

1398/09/20 – 1398/06/23

1398/09/21 – 1398/06/24

ثبت نام فوق فشرده 11 مهر 98

  1398/08/04 – 1398/07/13

ثبت نام فشرده و فوق فشرده 6 آبان 98

 1398/08/30– 1398/08/08

1398/09/20 – 1398/08/08

1398/09/21 – 1398/08/09

ثبت نام فوق فشرده 30 آبان 98

 1398/09/21 – 1398/09/02

ثبت نام (عادی، فشرده، فوق فشرده) 23 آذر 98

تعطیلات در طول ترم

  , 1398/11/24 تا 1398/11/23 , 1398/11/07  , 1398/09/24  تا  1398/09/23 

1398/12/28 تا 1398/12/26

 1398/10/15 – 1398/09/25

1398/11/05 – 1398/09/25

1398/11/06 – 1398/09/26

1398/12/24 – 1398/09/25

1398/12/25 – 1398/09/26

ثبت نام فوق فشرده 15 دی 98

 1398/11/06 – 1398/10/16

ثبت نام فشرده و فوق فشرده 7 بهمن 98

 1398/12/03 – 1398/11/08

1398/12/24 – 1398/11/12

1398/12/25 – 1398/11/08

ثبت نام فوق فشرده 3 اسفند 98

 1398/12/25 – 1398/12/04

ثبت نام (عادی، فشرده، فوق فشرده) 26 اسفند 98     

 

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است. 

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1397/12/25