آزمون TestDaF آزمون زبان آلماني براي داوطلبان خارج از آلمان است كه قصد تحصيل در آلمان را دارند و يا نياز به ارائه مدركي دال بر تسلط به زبان آلماني دارند.

با قبولی در این آزمون داوطلب قادر خواهد بود مجوز ورود به دانشگاههای آلمان را از نظر اثبات معلومات زبان آلمانی کسب نماید
 

چه کسانی میتوانند در این آزمون شرکت کنند.

آزمون تست داف چه مزیتی دارد؟

 

 اطلاعات در مورد امتحان:
آقای سلمان کوهی و خانم دکتر فاطمه فرزین نیا
 
ساعات مشاوره:
دوشنبه ها از ساعت 12.00 الی 13.30 (ساختمان دیباجی)
 
 
آزمون آزمایشی برای TestDaF
با شرکت در آزمون آزمایشی این فرصت به شما می شود که  آمادگی خود را آزمون TestDaF محک بزنید.
 

تاریخ آزمون

شماره

مهلت ثبت نام

اعلام نتایج

شهریه (ریال) 

25.08.1396

T090

30.06.1396 - 27.07.1396

 07.10.1396 6.200.000

01.12.1396

T091

07.09.1396 - 02.11.1396

14.01.1397 7.000.000

06.02.1397

T092

10.12.1396 - 28.12.1396

17.03.1397  

02.03.1397

T093

10.01.1397 - 04.02.1397

   

28.04.1397

T094

03.03.1397 - 30.03.1397

   

29.06.1397

T095

04.05.1397 - 31.05.1397

   

22.08.1397

T096

27.06.1397 - 23.07.1397