آزمون TestDaF آزمون زبان آلماني براي داوطلبان خارج از آلمان است كه قصد تحصيل در آلمان را دارند و يا نياز به ارائه مدركي دال بر تسلط به زبان آلماني دارند.

با قبولی در این آزمون داوطلب قادر خواهد بود مجوز ورود به دانشگاههای آلمان را از نظر اثبات معلومات زبان آلمانی کسب نماید
 

چه کسانی میتوانند در این آزمون شرکت کنند.

آزمون تست داف چه مزیتی دارد؟

 

 اطلاعات در مورد امتحان:
آقای سلمان کوهی و خانم دکتر فاطمه فرزین نیا
 
ساعات مشاوره:
دوشنبه ها از ساعت 12.00 الی 13.30 (ساختمان دیباجی)
 
 
آزمون آزمایشی برای TestDaF
با شرکت در آزمون آزمایشی این فرصت به شما می شود که  آمادگی خود را آزمون TestDaF محک بزنید.
 
 

تاریخ آزمون TestDaF بعدی

آزمون آزمایشی

اطلاعیه ثبت نام TestDaF T097 am 23.11.1397

اطلاعیه ثبت نام TestDaF Erprobung am 1397.08.11

نحوه ثبت نام TestDaF بصورت آنلاین 

نحوه ثبت نام  TestDaF Erprobung بصورت آنلاین  

تاریخ آزمون

شماره

مهلت ثبت نام

اعلام نتایج

شهریه (ریال) 

06.02.1397

T092

10.12.1396 - 23.12.1396

17.03.1397 8.000.000

02.03.1397

T093

15.01.1397 - 04.02.1397

10.04.1397 8.300.000

28.04.1397

T094

03.03.1397 - 30.03.1397

08.06.1397  10.000.000

30.06.1397

T095

04.05.1397 - 31.05.1397

09.08.1397  14.500.000

22.08.1397

T096

27.06.1397 - 23.07.1397

  22.400.000

23.11.1397

T097

29.08.1397 - 25.10.1397

  21.000.000

21.01.1398

T098

24.11.1397 - 22.12.1397

   

02.03.1398

T099

08.01.1398 - 05.02.1398