توجه داشته باشید که ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون همزمان با ثبت نام آزمون مربوطه به صورت آنلاین صورت می پذیرد.

 

 

شهريه(ریال)

ساعات درسي

(هر ساعت 45 دقيقه) 

كلاسهاي آمادگي براي آزمون ها

1.200.000

6 ساعت درسي

Start Deutsch 1

1.200.000

6 ساعت درسی

Goethe-Zertifikat A2

500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

B1 Lesen , Hören

1.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

B1 Schreiben , Sprechen

3.000.000

16 ساعت درسي

 B2, C1

550.000

هر مدول 2 ساعت درسی

C2

3.500.000

32 ساعت درسی

TestDaF

 

 

آزمون

تاریخ کلاسهای آمادگی

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

شهريه(ریال)

 محل برگزاری

Start Deutsch 1

25.12.1395

13.30 - 08.00

1.200.000 دیباجی

Start Deutsch 1

26.12.1395

13.30 - 08.00

1.200.000 دیباجی

B1 Modul Hören

23.12.1395

12.30 - 09.00

500.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

24.12.1395

12.30 - 09.00

500.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

18.12.1395

19.12.1395

12.30 - 09.00

12.30 - 09.00

 1.000.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

21.12.1395

22.12.1395

12.30 - 09.00

12.30 - 09.00

 1.000.000 دیباجی 

B1 Modul Hören

24.01.1396

12.30 - 09.00

500.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

24.01.1396

17.00 - 13.30

500.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

19.01.1396

20.01.1396

12.30 - 09.00

12.30 - 09.00 

1.000.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

21.01.13965

23.01.1396

12.30 - 09.00

12.30 - 09.00

1.000.000 دیباجی

TestDaF

15.01.1396-03.02.1396

08.00-11.30

3.500.000 دیباجی

TestDaF

15.01.1396 -03.02.1396

12.00-15.30

3.500.000 قلهک

 

آدرس ساختمان دیباجی:

خیابان دولت، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان تسلیمی، پلاک 41

 

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1395/12/14