زبان آموزان محترم ، لطفا توجه داشته باشید، کتابهایی که "Reg. Nr" آن با حرف Q شروع می‌شوند درمرکز تبادل و گفتگو واقع در ساختمان قلهک می‌باشند.


لغت مورد نظر خود را وارد کرده و سپس Enter نمایید در لیست کتابهایی که در نتایج جستجو آورده می‌شود اگر آیکون نمایش شد بدین معنا می‌باشد که کتاب در کتابخانه موجود است و در صورت نمایش آیکون آن کتاب در کتابخانه موجود نمی‌باشد و در تاریخی که در ستون کناری درج گردیده "Back" , قرار است به کتابخانه بازگردانده شود


اگر نام کتاب را نمیدانید می توانید از گزینه اول به جای title گزینه system را انتخاب نموده
و مثلا شما به دنبال کتابهای سطح B2 می باشید لغت B2 را تایپ نموده و Enter نمایید

یا مثلا شما بدنبال کتابهای گراماتیک می باشید ابتدا گزینه system را انتخاب نموده
سپس Grammatik را تایپ نموده و Enter نمایید و یا حتی Wortschatz

مثال دیگر : من بدنبال کتابهای Wortschatz سطح B2 میگردم
مجددا گزینه system را انتخاب نموده سپس تایپ میکنم Wortschatz B2 و سپس Enter