مقررات برگزاری آزمون GOETHE ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH

 

آخرین ویرایش:  اول سپتامبر 2018

 

مقررات برگزاری آزمون START DEUTSCH 1 جزیی از دستورالعمل به روز شده ی برگزاری آزمون های موسسه  گوته است.

 

طراح آزمون START DEUTSCH 1  موسسه گوته و برگزاری  و ارزیابی آن در سراسر دنیا بر اساس  معیارهای یکسان به عهده ی مراکز نامبرده در بند 2 آیین نامه آزمون می باشد.

 

این آزمون توانایی کاربرد زبان در سطح مقدماتی A1 – اولین سطح از سطوح ششگانه ی مرجع جامع اروپایی   (GER) را مورد سنجش قرار مي دهد.

 

 

1شكل آزمون

 

بخشهای آزمون

آزمون START DEUTSCH 1  شامل دو بخش لازم الاجرای زیر است:

  • آزمون کتبی به صورت گروهی
  • آزمون شفاهی به صورت گروهی

 

2-1- برگه های آزمون

برگه های آزمون شامل دفترچه سؤالات، پاسخنامه و برگه های آزمونگران به همراه برگه ی ثبت نتایج و سي دی يا فایل صوتی مربوط است.

 

  • دفترچه سؤالات حاوی سؤالات آزمون به شرح زیر است:

-  سؤالات مربوط به شنیدن در3 قسمت

-  متون و سؤالات مربوط به خواندن در 3 قسمت

-  متون و سؤالات مربوط به نوشتن در 2 قسمت

 

در بخش صحبت کردن، داوطلبان  کلمات کلیدی و کارت های موضوعی دریافت می کنند

داوطلبین پاسخ سؤالات و متون تولیدی را در پاسخنامه درج می کنند.

 

  • برگه های مخصوص آزمونگران شامل:

-  متن نوشته شده مطالب سی دی يا فایل صوتی

-  پاسخ ها

-  دستورالعمل ارزیابی بخش كتبی آزمون

-  نمونه های ارزیابی شده از بخش كتبی آزمون

-  دستورالعمل های برگزاری و ارزیابی آزمون های شفاهی

 

آزمونگران ارزیابی خود از قسمت های خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن را در برگه های ثبت نتایج وارد می کنند. در برگه نتیجه نهائی آزمون نتایج حاصل از بخشهای چهارگانه منظور گردیده و نتیجه نهائی محاسبه می گردد.

سی دی يا فایل صوتی حاوی متون آزمون شنيدن، دستورالعمل ها و دیگر اطلاعات لازم است.

 

3-1- مواد آزمون

مواد آزمون کتبی به شکل دفترچه آزمون به داوطلب ارائه می شود.

مواد آزمون شفاهی را آزمونگران به دلخواه با مواد آزمون کتبی ترکیب می کنند.

 

4-1- جدول زمانی

آزمون کتبی معمولا قبل از آزمون شفاهی انجام می شود. در صورتی که آزمون کتبی و شفاهی در یک روز برگزار نشوند، حداکثر فاصله بین دو آزمون 14 روز خواهد بود.

آزمون کتبی بدون وقفه در مدت 65 دقیقه انجام می گیرد.

بخشهایآزمون

مدت

شنیدن

حدود 20 دقیقه

خواندن

25 دقیقه

نوشتن

20 دقیقه

جمع

65 دقیقه

 

آزمون  شفاهی در گروههای حداکثر چهار نفره برگزار می گردد و مدت آن 15 دقیقه می باشد.

زمانی برای آمادگی قبل از آزمون در نظر نگرفته نشده است.

برای داوطلبان با نیازهای خاص (داوطلبین معلول) این امکان وجود دارد که زمان آزمون طولانی تر شود. جزئیات مربوط را می توانید در بخش تکمیلی مقررات برگزاری آزمون برای داوطلبین با نیازهای خاص مطالعه فرمایید.

 

 

5-1- صورتجلسه ی برگزاری آزمون

 هر نوع حادثه خاص در صورتجلسه ی برگزاری آزمون قید می گردد. این صورتجلسه همراه نتایج آزمون بایگانی می گردد.

 

2آزمون کتبی

برای آزمون کتبی ترتیب زیر توصیه می شود: شنیدن – خواندن -  نوشتن. این ترتیب ممکن است به دلایلی تغییر یابد.

بین بخش های آزمون زمان استراحت در نظر گرفته نشده است.

 

1-2- تدارک آزمون

قبل از تاریخ برگزاری، مسئول برگزاری آزمون با رعایت اصل محرمانه نگه داشتن مواد آزمون، آنها را آماده می سازد و از نظر محتوایی بررسی می کند.

 

2-2- روند برگزاری آزمون

 قبل از شروع آزمون هر داوطلب بایستی احراز هویت شود. سپس ناظرین دستورالعملهای لازم رابه داوطلبان می دهند.

 قبل از شروع هر بخش دفترچه سؤالات و پاسخنامه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. داوطلبان اطلاعات لازم را در پاسخنامه درج می کنند. شروع آزمون پس از انجام این مرحله است.

دفترچه ی سؤالات و پاسخنامه ی آزمون بدون هیچگونه توضیحی، توزیع می گردند. همه ی توضیحات لازم در خود برگه ها درج شده است. در پایان هر بخش آزمون همه ی برگه ها جمع آوری می شوند. زمان آغاز و پایان آزمون به شکل مناسب توسط ناظرین اعلام می گردد.

 

روند برگزاری بخش کتبی آزمون به شرح زیر است:

● آزمون به طور معمول با بخش شنیدن آغاز می گردد. سی دی يا فایل صوتی توسط  ناظرین پخش می شود.

● داوطلبان پاسخ های خود را در مرحله ی اول در دفترچه ي سؤالات و در پایان آزمون پاسخ ها را وارد پاسخنامه می نمایند. داوطلبین بایستی حدود  5 دقیقه برای وارد کردن پاسخ ها به پاسخنامه در محدوده زمان آزمون شنیدن در نظر گیرند.

● در ادامه داوطلبان بخش های خواندن و نوشتن را به ترتیب دلخواه پاسخ می دهند. داوطلبان ابتدا جواب ها را در دفترچه ي سؤالات و سپس در پاسخنامه درج می کنند. داوطلب بایستی براي اين امر حدوداً 5 دقیقه در محدوده ی زمان آزمون در نظر گيرد.

● داوطلبان متن مربوط به آزمون نوشتن (قسمت دوم) را مستقیما در پاسخنامه می نویسند.

 

3آزمون شفاهی

برای قسمتهای 1 و 2و 3 آزمون شفاهی هر یک 5 دقیقه در نظر گرفته شده است.

 

1-3-برگزاری آزمون شفاهی

آزمون در فضایی مناسب و جوی صمیمانه برگزار می گردد.

همانند آزمون کتبی در این آزمون نیز می بایست داوطلبان قبل از انجام آزمون در صورت لزوم احراز هویت گردند.

  

2-3 زمان آمادگی قبل از آزمون

 برای داوطلبان زمانی برای آمادگی در نظر گرفته نشده و داوطلبان از محتوای سوالات آزمون به هنگام آزمون مطلع می گردند.

 

3-3 روند برگزاری آزمون

آزمون شفاهی توسط دو آزمونگر برگزار می گردد. یکی از دو آزمونگر عهده دار نقش مجری آزمون است.

 

 فرایند آزمون شفاهی به شکل زیر است:

 

 در آغاز آزمونگران به داوطلبان خوش آمد گفته، به اختصار خود را معرفی می نمایند. آزمونگران قبل از آغاز هر بخش چگونگی پاسخگویی به سوالات را با ارائه ی یک مثال روشن می سازند. تعیین اینکه کدام داوطلب آزمون را شروع می کند نیز با آزمونگران است.

 

 

● در بخش اول داوطلبین خود را به کمک کلمات کلیدی درج شده روی برگه ی داوطلبان معرفی می نمایند.
● در بخش دوم داوطلبین با یکدیگر صحبت می کنند از یکدیگر سؤال می کنند و به سؤالات دیگران پاسخ می دهند.
● در بخش سوم داوطلبین از دیگری تقاضای انجام کاری را دارند و  طرف دیگر پاسخگوی این تقاضا خواهد بود.

 

در پایان آزمون همه برگه ها جمع آوری خواهند شد.

 

4 -  ارزیابی آزمون کتبی

تصحیح بخش های کتبی آزمون در مرکز برگزاری آزمون یا در محل مورد تأیید مرکز  انجام می گیرد.

تصحیح اوراق توسط دو آزمونگر انجام شده، نتایج بخش کتبی در اختیار  آزمونگران بخش شفاهی قرار نمی گیرد.

 

1-4-شنیدن

در بخش شنیدن می توان حداکثر 15 امتیاز کسب نمود. روش دادن امتیاز  به هر پاسخ مشخص است.

(هر پاسخ صحیح 1 امتیاز و پاسخ های ناصحیح صفر امتیاز دریافت می کند.) برای احتساب امتیاز کلی امتیازات کسب شده با هم جمع می شوند. آزمونگران امتیاز بدست آمده را در پاسخنامه درج و آن را امضا می کنند.

 

2-4-خواندن

در بخش خواندن می توان حداکثر 15 امتیاز کسب کرد. روش دادن امتیاز به هر پاسخ مشخص است.

(هر پاسخ صحیح 1 امتیاز و پاسخ های ناصحیح صفر امتیاز دریافت می کند.) برای احتساب امتیاز کلی امتیازات کسب شده با هم جمع می شوند. آزمونگران امتیاز بدست آمده را در پاسخنامه درج و آن را امضا می کنند.

 

3-4-نوشتن

برای احتساب نتیجه ی کلی امتیاز بخش اول و دوم نوشتن با هم جمع می شود. حاصل روند نمی شود. آزمونگران نتیجه ی ارزیابی خود را با ذکر نام و امضا در پاسخنامه درج می کنند.

 

1-3-4-نوشتن بخش اول

در بخش اول نوشتن 5 امتیاز قابل کسب است. برای هر پاسخ صحیح 1 امتیاز و برای پاسخ های ناصحیح صفر امتیاز نظر گرفته شده است.

برای احتساب امتیاز بخش اول مجموع امتیازها در پاسخنامه درج می گردد.

 

2-3-4نوشتن بخش دوم

دو آزمونگر به طور مجزا و بر اساس معیارهای ارزیابی (← سوالات نمونه قسمت برگه های آزمونگران ) بخش دوم نوشتن را تصحیح می کنند. امتیازها مطابق جدول ارزیابی داده می شود – دادن امتیاز بینابین مجاز نیست.

حداکثر امتیاز بخش دوم 10 امتیاز است. فقط نوشته های روی برگه پاسخنامه ارزیابی خواهند شد.

در صورت وجود تفاوت بین ارزیابی ها، آزمونگر اول و دوم آزمونگران توافق می کنند که چه امتیازی در نظر گیرند. در صورت عدم توافق مسئول برگزاری آزمون تصمیم گیرنده است. مسئول برگزاری آزمون ممکن است قبل از اعلام نظر خود نظر نفر سومی را هم جویا شود.

نتیجه ی بخش دوم از مجموع امتیازات داده شده، حاصل می گردد. امتیاز کسب شده همراه نام و امضای آزمونگران در پاسخنامه درج می شود.

 

 

5 – ارزیابی آزمون شفاهی

دو آزمونگر به طور مجزا بخش های اول تا سوم آزمون تولید گفتاری را ارزیابی می کنند. ارزیابی طبق معیارها و امتیازات جداول ارزیابی (← سوالات نمونه قسمت برگه های آزمونگران) انجام می گیرد. دادن امتیاز بینابین مجاز نیست.

در آزمون شفاهی حداکثر می توان 15 امتیاز دریافت کرد. 3 امتیاز آن مربوط به بخش اول است و بخش دوم و سوم هر کدام  به تنهائی 6 امتیاز دارد.

 برای محاسبه نتیجه ی نهایی امتحان شفاهی، معدل حاصل از نمره داده شده توسط دو آزمونگر محاسبه گردید و روند می گردد (تا 0.49 به پائین و از 0.5 به عدد بزرگتر روند میشود) . نتیجه کسب شده در برگه ی نتیجه آزمون شفاهی درج شده و هر دو آزمونگر آن را امضا می کنند.

 

6 – نتیجه ی  كلي  آزمون

نتيجه ي آزمون کتبی و آزمون شفاهی – حتی در صورت عدم قبولی در آزمون – در برگه ی نتیجه نهایی درج و به امضای دو آزمونگر می رسد.

 

1-6-احتساب امتياز كلي

برای تعیین مجموع امتیازات در هر بخش در 1.66 ضرب شده و مجموع آنها روند می شود.

 

2-6-امتیازات و نمره ها

نتیجه ی کلی آزمون به صورت امتیاز و نمره ثبت می گردد. امتیازات و نمرات برای کل آزمون طبق جدول زیر مشخص می گردد.

 

امتياز

نمره

 90 تا 100

خيلي خوب

80 تا 89

خوب

70 تا 79

رضايت بخش

60 تا 69

كافي

صفر تا 59

مردود

 

 

3-6-قبولي در آزمون

حداکثر امتیاز قابل کسب 100 می باشد که 75 امتیاز آن در بخش کتبی و  25 امتیاز آن مربوط به بخش شفاهی آزمون می گردد. برای قبولی در آزمون شرکت در تمامی بخش ها الزامي است  و حداقل  60 امتیاز (60 در صد امتیاز کلی) بايد کسب شود. اگر داوطلبی در بخش کتبی کمتر از 35 امتیاز کسب کند، انجام آزمون شفاهی مفهومی نخواهد داشت، چرا که حتی با کسب امتیازکامل بخش صحبت کردن، کسب 60 امتیاز غیر ممکن خواهد بود.

 

 

7 – تکرار آزمون

 بر اساس بند چهاردهم و پانزدهم آیین نامه ی آزمون، این آزمون فقط به صورت کامل قابل تکرار است.

 

8 – بند پاياني

مقررات اجرایی آزمون  A1 از تاریخ اول سپتامبر 2018 برای متقاضیانی که از این تاریخ در آزمون شرکت می کنند لازم الاجرا است.

در صورت وجود تفاوت بین ترجمه ی مقررات به زبانهای مختلف نسخه آلمانی ملاک است.