توجه داشته باشید که ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون همزمان با ثبت نام آزمون مربوطه به صورت آنلاین صورت می پذیرد.

 

 

شهريه(ریال)

ساعات درسي

(هر ساعت 45 دقيقه) 

كلاسهاي آمادگي براي آزمون ها

1.200.000

6 ساعت درسي

Start Deutsch 1

1.200.000

6 ساعت درسی

Goethe-Zertifikat A2

500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

B1 Lesen , Hören

1.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

B1 Schreiben , Sprechen

3.000.000

16 ساعت درسي

 B2, C1

550.000

هر مدول 2 ساعت درسی

C2

3.500.000

32 ساعت درسی

TestDaF

 

 

آزمون

تاریخ کلاسهای آمادگی

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

شهريه(ریال)

 محل برگزاری

Start Deutsch 1

09.02.1396

13.30 - 08.00

1.200.000 دیباجی

Start Deutsch 1

10.02.1396

13.30 - 08.00

1.200.000 دیباجی

B1 Modul Hören

07.02.1396

16.00 - 12.30

500.000 دیباجی

B1 Modul Lesen

12.02.1396

16.00 - 12.30

500.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

06.02.1396

07.02.1396

12.30 - 09.00

11.30 - 08.00

1.000.000 دیباجی

B1 Modul Sprechen

11.02.1396

12.02.1396

12.30 - 09.00

11.30 - 08.00

1.000.000 دیباجی

B1 Modul Schreiben

13.02.1396

14.02.1396

12.30 - 09.00

11.30 - 08.00

1.000.000  دیباجی 

B1 Modul Hören

14.02.1396

16.00 - 12.30

500.000 دیباجی 

B1 Modul Lesen

16.02.1396

16.00 - 12.30

500.000 دیباجی 

B1 Modul Sprechen

16.02.1396

17.02.1396

11.30 - 08.00

12.30 - 09.00

1.000.000 دیباجی 

TestDaF

15.01.1396-03.02.1396

08.00-11.30

3.500.000 دیباجی

TestDaF

15.01.1396 -03.02.1396

12.00-15.30

3.500.000 قلهک

TestDaF

10.02.1396-26.02.1396

12.00-15.30

3.500.000 قلهک

 

آدرس ساختمان دیباجی:

خیابان دولت، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان تسلیمی، پلاک 41

 

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1396/02/02