دوره های  فروردین - تیر 1398

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

شنبه، دو شنبه، چهار شنبه  16:00 - 17:30

1398/1/18 - 1398/4/20

A1.2  نوجوانان

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه  16:00 - 17:30

1398/1/19 - 1398/4/19

A1.2  نوجوانان

 

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است. 

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1397/12/20