دوره های شهریور - آذر  1396

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  16:00 - 17:30

1396/9/22 - 1396/6/20

A1.2  نوجوانان

 

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است. 

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1396/06/25