دوره های  آذر - اسفند 1397

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

شنبه، دو شنبه، چهار شنبه  16:00 - 17:30

1397/9/24 - 1397/12/22

A1.2  نوجوانان

 

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است. 

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1397/09/13