دوره های شهریور - آذر  1396 

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 16:00 - 17:30

1396/06/21- 1396/09/23

A2.2  نوجوانان 

 

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است. 

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1395/09/17