دوره های  فروردین - تیر  1398

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

شنبه ،دوشنبه، چهارشنبه 16.00 - 17.30

1398/1/17 - 1398/4/19

A1.3  نوجوانان عادی

 

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است. 

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1397/12/20