دوره های شهریور - آذر  1396

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه 16:00 - 17:30

1396/9/23 - 1396/6/21

A1.3  نوجوانان عادی

 

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است. 

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1396/06/25