توافقنامه در ارتباط با احوال شخصیهمؤسسه آموزش زبان آلمانی و انستیتو گوته حفظ و حراست از اطلاعات شخصی شما را بسیار جدی گرفته و مایلند شما را در این رابطه یه شرح زیر مطلع نمایند، تا مشخص شود که چه داده هایی از اطلاعات شخصی شما، به چه منظور درخواست و پردازش گردیده و مورد استفاده واقع خواهد شد.

 

1. موضوع این اظهارنامه

این اظهارنامه در ارتباط با جمع آوری، پردازش و بهره گیری از احوال شخصیه داوطلب (داده های پرسنلی) در رابطه با ثبت نام برای کلاس ها و آزمون های انستیتو گوته  از طریق اینترنت در مراکز برگزاری آزمون و یا اجرای دوره های آموزشی انجام خواهد شد.

در صورتی که پرسشی درباره این اظهارنامه  و یا به طور کلی در ارتباط با حفاظت از داده های احوال شخصیه داوطلبین وجود داشته باشد، از مؤسسه آموزش زبان آلمانی  استعلام نمایید.

 

2. استفاده از داده های احوال شخصیه شما

شما می توانید از صفحه اینترنتی ما  بدون معرفی خود نیز استفاده نمایید، مثلاً جهت کسب اطلاع درباره آزمون ها و دوره ها، در این صورت هیچ اطلاعاتی از شما  خواسته نخواهد شد، در نتیجه داده های شما نیز ذخیره و یا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

در صورتی که جنابعالی تصمیم به شرکت در یکی ازکلاس های زبان آلمانی و یا آزمون ها  بنمایید، ضروری است که ثبت نام کرده و در نتیجه داده های احوال شخصیه خویش رانیز  اعلام دارید.

در این راستا لازم است جهت ثبت نام، داده هایی از شما ثبت گردد که برای ثبت نام در دوره ها و یا شرکت در آزمون مربوطه مورد نیاز خواهد بود. اطلاعات بیشتر در این رابطه داوطلبانه و به اراده داوطلب قابل ارائه است.

جمع آوری داده های احوال شخصیه  داوطلب و استفاده از آن جهت ثبت نام اینترنتی و تنها برای مقاصدی که در اظهار نامه ذیل آمده است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت . داده های احوال شخصیه شما جهت منظوری که برای آن ثبت نام نموده اید به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد. به دلائل فنی در صورت ثبت نام اینترنتی داده های دیگری نیز به ما انتقال می یابند ( مانند آدرس IP شما و مشابه آن ). این داده ها که از طریق مرورگر شما برای ما هنگام ثبت نام اینترنتی ارسال شده است، محرمانه تلقی شده و تنها در صورت لزوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

3. اطلاعات تکمیلی درباره کوکی ها

استفاده از تکنولوژی  کوکی در مرورگر شما باعث حفظ اطلاعات مرحله ای شما درهر نوبت در سایت می شود .

در صورتی که گزینه کوکی را در مرورگر خود حذف کرده باشید، امکان استفاده شما از صفحه اینترنتی وجود داشته ولی باعث بروز خطا در روند ثبت نام می گردد، لذا قبل از ثبت نام از فعال بودن کوکی مرور گر خود اطمینان حاصل فرمایید.

 

4. مخالفت

شما می توانید هر لحظه که بخواهید با استفاده  داده های احوال شخصیه خود به منظور بازاریابی یا تبلیغات مخالفت نمایید. در این صورت کافی است که یک ایمیل با همین محتوی برای ما ارسال نمایید.توافقنامه

بدین وسیله اینجانب به مؤسسه آموزش زبان آلمانی در تهران اجازه می دهم که اطلاعات احوال شخصیه اینجانب را که در چهار چوب این ثبت نام ارائه کرده ام را در بانک اطلاعات خود و انستیتو گوته مرکز واقع در آلمان شهر مونیخ ثبت کرده، همراه با دیگر اطلاعات مربوط به اینجانب ذخیره نماید و در ثبت نام های آینده نیز مورد استفاده قرار دهد.

علاوه بر این موافقت می نمایم که داده های احوال شخصیه اینجانب توسط مؤسسه آموزش زبان آلمانی و انستیتو گوته جهت انجام تعهدات  مربوط به ثبت نام و بازاریابی و تبلیغات مورد تحلیل قرار گیرد تا بدین ترتیب موسسه آموزش زبان آلمانی و انستیتو گوته  بتوانند به کار خود بهبود بخشند و یا اطلاعات مورد نیاز این جانب را مانند آدرس مراکز دیگر و موارد تبلیغاتی به آدرس اینجانب ارسال دارند.

ارسال داده های مورد نیاز این جانب از طریق پست، تلفن، فکس، ایمیل و یا پیامک بلامانع است.

مؤسسه آموزش زبان آلمانی و انستیتو گوته مجازند جهت احراز هویت داوطلبان و احیاناً صدور گواهی جایگزین اطلاعات شخصی این جانب را در ارتباط با آزمون مربوطه برای انستیتو گوته ارسال نموده تا در بایگانی امتحانات (حداقل برای ده سال) ذخیره سازی و در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.در صورتی که آزمون مربوط جهت پیوست به خانواده باشد، انستیتو گوته مجاز است این اطلاعات را در صورت استعلام برای دیگر مقامات مسئول آلمان جهت احراز هویت و صحت صدور کارنامه ارائه شده ، مورد استفاده قرار دهد. داده های شخصی این جانب توسط مؤسسه آموزش زبان آلمانی و انستیتو گوته ماورای آنچه در این توافقنامه آمده است ، نباید مورد استفاده قرار گیرد و یا برای اشخاص ثالث ارسال گردد، مگر اینکه بطور مستدل احتمال سوء استفاده در ارتباط با کارنامه ارائه شده  و یا داده های احوال شخصیه مربوطه وجود داشته باشد .

این جانب آگاهم که می توانم هر لحظه که بخواهم مخالفت نماییم که از احوال شخصی این جانب برای مقاصد بازاریابی و تبلیغات استفاده شود.