دوره های فروردین - تیر 1397 

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  16:00 - 17:30

1397/9/24 - 1397/12/22

A2.1  نوجوانان عادی

 

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است.

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی :  1397/09/13