دوره های آموزشی:

.دوره های آموزشی به صورت عادی ، فشرده  و یا فوق فشرده ارائه می شوند

مبتدیان فراگیری زبان آلمانی باید از سطح A1.1 آغاز کنند.

دوره عادی

 اين دوره ها در هر ترم به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) جلسه ای 90 دقیقه برگزار مي شوند و هر ترم  12 هفته معادل 72 ساعت درسی ( یک ساعت درسی = 45 دقیقه )می باشد . ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 5.000.000 ریال می باشد.

دوره های  آذر - اسفند 1395  

محل برگزاری

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان قلهک

 شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه 12:00 -13:30

1395/9/29 - 1395/12/21

A1.1 عادی

ساختمان قلهک

شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه 20:00 -21:30

1395/9/29 - 1395/12/21

A1.1 عادی

ساختمان دیباجی

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه 18:00-19:30

1395/9/28 - 1395/12/22

A1.1 عادی

ساختمان دیباجی

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه 14:00-15:30

1395/9/28 - 1395/12/22

A1.1 عادی

 

دوره فشرده

براي آن دسته از زبان آموزاني كه مايلند زبان آلمانی را سريعتر بياموزند ، شركت در كلاس هاي فشرده توصيه مي شود. اين كلاس ها نيز به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) برگزار مي شوند ، با اين تفاوت كه در هر جلسه به جاي يك جلسه 90 دقيقه‌اي ، دو جلسه 90 دقيقه‌اي می باشد. بدين ترتيب ، هر ترم 72 ساعت درسی  ( یک ساعت درسی = 45 دقیقه ) معادل 6 هفته می باشد . ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 5.000.000 ریال می باشد. 

 

دوره های  بهمن - اسفند 1395 

محل برگزاری

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان قلهک

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه 08:00 - 11:30

1395/11/12 - 1395/12/24

A1.1 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 08:00 - 11:30

1395/11/13 - 1395/12/23

A1.1 فشرده

ساختمان قلهک

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه 12:00-15:30

1395/11/12 - 1395/12/24

A1.1 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 12:00 - 15:30

1395/11/13 - 1395/12/23

A1.1 فشرده

ساختمان دیباجی

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه 08:00-11:30

1395/11/12 - 1395/12/24

A1.1 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 12:00 - 15:30

 1395/11/13 - 1395/12/23

A1.1 فشرده

ساختمان دیباجی

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه 16:00-19:30

1395/11/12 - 1395/12/24

A1.1 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 16:00-19:30

1395/11/13 - 1395/12/23

A1.1 فشرده

ساختمان قلهک

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه 08:00 - 11:30

1395/11/12 - 1395/12/24

A1.1 فشرده

 

 

 

دوره فوق فشرده

طول این دوره ها سه هفته ، هر هفته شش روز ( شنبه تا پنج شنبه)، هر روز 4 ساعت درسی ( یک ساعت درسی = 45 دقیقه )معادل 180 دقیقه برگزار وشهریه این دوره ها 6.000.000 ریال می باشد. 

  ( این دوره در ترم جاری برگزار نگردیده است )

 

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است.

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی :  1395/12/01