دوره‌های آموزشی:

.دوره‌های آموزشی به صورت عادی، فشرده و یا فوق فشرده ارائه می‌شوند

مبتدیان فراگیری زبان آلمانی باید از سطح A1.1 آغاز کنند.

دوره عادی

 اين دوره‌ها در هر ترم به صورت دور روز در هفته (یکشنبه و سه شنبه) جلسه‌ای 135 دقیقه برگزار می‌شوند و هر ترم 12 هفته معادل 64 ساعت درسی (یک ساعت درسی = 45 دقیقه) می‌باشد. ظرفیت کلاس ها 12 الی 16 زبان‌آموز و شهریه این دوره 14.000.000 ریال می‌باشد.

دوره های شهریور - آذر 1399 

نوع دوره

روزها و ساعت‌های تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

 آنلاین ( لایو)

یکشنبه، سه‌شنبه  17:00 - 14:45

1399/7/6 - 1399/9/25

A1.1 عادی

 آنلاین ( لایو)

یکشنبه، سه‌شنبه  19:45- 17:30

1399/7/6 - 1399/9/25

A1.1 عادی

 

 

دوره فشرده

برای آن دسته از زبان‌آموزانی كه مايلند زبان آلمانی را سريعتر بياموزند، شركت در كلاس‌های فشرده توصيه می‌شود. اين كلاس‌ها نيز به صورت يک روز در ميان (زوج يا فرد)دو جلسه 90 دقيقه‌ای برگزار می‌شوند. بدين ترتيب، هر ترم 64 ساعت درسی  (یک ساعت درسی = 45 دقیقه) معادل 6 هفته می‌باشد. ظرفیت کلاس ها 10 الی 16 زبان آموز و شهریه این دوره 14.000.000 ریال می‌باشد. 

 

دوره‌های آبان - آذر 1399

نوع دوره

روزها و ساعت‌های تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

 آنلاین ( لایو)

یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه  11:30 - 08:00

1399/8/22 - 1399/9/27

A1.1 فشرده

 آنلاین ( لایو)

یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه  11:30 - 08:00

1399/8/22 - 1399/9/27

A1.1 فشرده

 آنلاین ( لایو)

یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه  11:30 - 08:00

1399/8/22 - 1399/9/27

A1.1 فشرده

 آنلاین ( لایو)

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  11:30 - 08:00

1399/8/21 - 1399/9/26

A1.1 فشرده

  

دوره‌های شهریور - آبان 1399

نوع دوره

روزها و ساعت‌های تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

آنلاین ( لایو)

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  11:30 - 08:00

1399/7/7 - 1399/8/17

A1.1 فشرده

آنلاین ( لایو)

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  11:30 - 08:00

1399/7/7 - 1399/8/17

A1.1 فشرده

آنلاین ( لایو)

یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه  16:30 - 13:00

1399/7/6 - 1399/8/18

A1.1 فشرده

آنلاین ( لایو)

یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه  16:30 - 13:00

1399/7/6 - 1399/8/18

A1.1 فشرده

آنلاین ( لایو)

یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه  16:30 - 13:00

1399/7/6 - 1399/8/18

A1.1 فشرده

آنلاین ( لایو)

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  16.30 - 13.00

1399/7/7 - 1399/8/17

A1.1 فشرده

آنلاین ( لایو)

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  16.30 - 13.00

1399/7/7 - 1399/8/17

A1.1 فشرده

آنلاین ( لایو)

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  16.30 - 13.00

1399/7/7 - 1399/8/17

A1.1 فشرده

آنلاین ( لایو) شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  16.30 - 13.00 1399/7/7 - 1399/8/17

A1.1 فشرده

 

دوره فوق فشرده

اين كلاس‌ها نيز به صورت هر روز (شنبه تا پنج شنبه) هر جلسه معادل 180 دقيقه برگزار می‌شوند. بدين ترتيب، هر ترم 64 ساعت درسی  (یک ساعت درسی = 45 دقیقه) معادل 3 هفته می‌باشد. شهریه این دوره ها 15.000.000 ریال می‌باشد. 

 

 دوره‌های آبان  ۱۳۹۹

نوع دوره

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

آنلاین ( لایو)

13.00 - 16.30 شنبه تا پنج شنبه

1399/8/21 - 1399/9/9

A1.1 فوق فشرده

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است.

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی : 1399/08/07