دوره های آموزشی:

.دوره های آموزشی به صورت عادی ، فشرده  و یا فوق فشرده ارائه می شوند

 

دوره عادی

 اين دوره ها در هر ترم به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) جلسه ای 90 دقیقه برگزار مي شوند و هر ترم  12 هفته معادل 72 ساعت  درسی می باشد . ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 5.000.000 ریال می باشد. 

  ( این دوره در ترم جاری برگزار نگردیده است ) 

  

دوره فشرده

براي آن دسته از زبان آموزاني كه مايلند زبان آلمانی را سريعتر بياموزند ، شركت در كلاس هاي فشرده توصيه مي شود. اين كلاس ها نيز به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) برگزار مي شوند ، با اين تفاوت كه در هر جلسه به جاي يك جلسه 90 دقيقه‌اي ، دو جلسه 90 دقيقه‌اي می باشد. بدين ترتيب ، هر ترم 72 ساعت درسی معادل 6 هفته می باشد . ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 5.000.000 ریال می باشد.

 

 دوره های شهریور - آبان  1396

محل برگزاری

روزها و ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان قلهک

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 08:00 - 11:30

1396/6/21 - 1396/8/2

A2.1 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 12:00 - 15:30

1396/6/20 - 1396/8/3

A2.1 فشرده

ساختمان قلهک

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه  16:00 - 19:30

1396/6/21 - 1396/8/2

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 08:00 - 11:30

1396/6/21 - 1396/8/2 فشرده A2.1

ساختمان دیباجی

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 12:00 - 15:30

1396/6/21 - 1396/8/2

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  12:00 - 15:30

1396/6/20 - 1396/8/3

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 16:00 - 19:30

1396/6/21 - 1396/8/2

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 19:30

1396/6/20 - 1396/8/3

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 19:30

1396/6/20 - 1396/8/3

A2.1 فشرده

  

 دوره های مرداد - شهریور  1396

محل برگزاری

روزها و ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان قلهک

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 08:00 - 11:30

1396/5/1 - 1396/6/9

A2.1 فشرده

ساختمان قلهک

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 18:00 - 21:30

1396/5/1 - 1396/6/9

A2.1 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18:00 - 21:30

1396/4/31 - 1396/6/8

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 08:00 - 11:30

1396/5/1 - 1396/6/9 فشرده A2.1

ساختمان دیباجی

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 12:00 - 15:30

1396/5/1 - 1396/6/9

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  12:00 - 15:30

1396/4/31 - 1396/6/8

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 19:30

1396/4/31 - 1396/6/8

A2.1 فشرده

 

دوره فوق فشرده

طول این دوره ها سه هفته ، هر هفته شش روز ( شنبه تا پنج شنبه)، هر روز 4 ساعت درسی معادل 180 دقیقه برگزار و شهریه این دوره ها 6.000.000 ریال می باشد.

 

 دوره های شهریور - مهر 1396

محل برگزاری

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان دیباجی

شنبه تا پنج شنبه 08:00 - 11:30

1396/6/20 - 1396/7/12

A2.1 فوق فشرده

 

 .حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1396/06/05