دوره های آموزشی:

.دوره های آموزشی به صورت عادی ، فشرده  و یا فوق فشرده ارائه می شوند

 

دوره عادی

 اين دوره ها در هر ترم به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) جلسه ای 90 دقیقه برگزار مي شوند و هر ترم  12 هفته معادل 72 ساعت  درسی می باشد . ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 11.000.000 ریال می باشد. 

دوره های آذر - اسفند 1397

محل برگزاری

روزها و ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان دیباجی

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 16:00 - 17:30

1397/9/24 - 1397/12/22

A2.1 عادی

دوره های فروردین - تیر  1398

محل برگزاری

روزها و ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 17:30

1398/1/17 - 1398/4/19

A2.1 عادی

  

دوره فشرده

براي آن دسته از زبان آموزاني كه مايلند زبان آلمانی را سريعتر بياموزند ، شركت در كلاس هاي فشرده توصيه مي شود. اين كلاس ها نيز به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) برگزار مي شوند ، با اين تفاوت كه در هر جلسه به جاي يك جلسه 90 دقيقه‌اي ، دو جلسه 90 دقيقه‌اي می باشد. بدين ترتيب ، هر ترم 72 ساعت درسی معادل 6 هفته می باشد . ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 11.000.000 ریال می باشد.

 

 دوره های بهمن - اسفند 1397

محل برگزاری

روزها و ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان قلهک

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 08:00 - 11:30

1397/11/9 - 1397/12/23

A2.1 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  12:00 - 15:30

1397/11/8 - 1397/12/22

A2.1 فشرده

ساختمان قلهک

 یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 18:00 - 21:30

1397/11/9 - 1397/12/23

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

 یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه  08:00 - 11:30

1397/11/9 - 1397/12/23

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  08:00 - 11:30

1397/11/8 - 1397/12/22

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 12:00 - 15:30

1397/11/9 - 1397/12/23

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 19:30

1397/11/8 - 1397/12/22

A2.1 فشرده

 

 دوره های فروردین - اردیبهشت 1398

محل برگزاری

روزها و ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان قلهک

 یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه  08:00 - 11:30

1398/1/18 - 1398/2/31

A2.1 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  12:00 - 15:30

1398/1/17 - 1398/3/1

A2.1 فشرده

ساختمان قلهک

 یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 12:00 - 15:30

1398/1/18 - 1398/2/31

A2.1 فشرده

ساختمان قلهک

 یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 18:00 - 21:30

1398/1/18 - 1398/2/31

A2.1 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  18:00 - 21:30

1398/1/17 - 1398/3/1

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  08:00 - 11:30

1398/1/17 - 1398/3/1

A2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  12:00 - 15:30

1398/1/17 - 1398/3/1

A2.1 فشرده

  

 

دوره فوق فشرده

طول این دوره ها سه هفته ، هر هفته شش روز ( شنبه تا پنج شنبه)، هر روز 4 ساعت درسی معادل 180 دقیقه برگزار و شهریه این دوره ها 12.000.000 ریال می باشد.

  دوره های فروردین - اردیبهشت 1398

محل برگزاری

روزها و ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان دیباجی

شنبه تا پنج شنبه 12:00 - 15:30

1398/1/17 - 1398/2/9

A2.1  فوق فشرده

 

 .حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

تاریخ اخرین بروزرسانی : 1397/12/19