دوره های آموزشی:

دوره های آموزشی شامل 2 حالت عادی و فشرده  می باشد. 

دوره عادی

 

 اين دوره ها در هر ترم به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) جلسه ای 90 دقیقه برگزار مي شوند و هر ترم  12 هفته معادل 72 ساعت  درسی می باشد . ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 8.500.000 ریال می باشد.

دوره های شهریور - آذر 1397 

محل برگزاری

روزهاو ساعت های تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

 ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 17:30

1397/6/17 - 1397/9/17

B2.1 عادی

 

دوره فشرده

 

براي آن دسته از زبان آموزاني كه مايلند زبان آلمانی را سريعتر بياموزند ، شركت در كلاس هاي فشرده توصيه مي شود. اين كلاس ها نيز به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) برگزار مي شوند ، با اين تفاوت كه در هر جلسه به جاي يك جلسه 90 دقيقه‌اي ، دو جلسه 90 دقيقه‌اي می باشد. بدين ترتيب ، هر ترم 72 ساعت درسی معادل 6 هفته می باشد . ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 8.500.000 ریال می باشد. 

دوره های بهمن - اسفند 1397 

محل برگزاری

روزهاو ساعت های تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

 ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  08:00 - 11:30

1397/11/8 - 1397/12/22

B2.1 فشرده

 ساختمان قلهک

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه  12:00 - 15:30

1397/11/9 - 1397/12/23

B2.1 فشرده

 ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه   12:00 - 15:30

1397/11/8 - 1397/12/22

B2.1 فشرده

 ساختمان دیباجی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  08:00 - 11:30

1397/11/8 - 1397/12/22

B2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه  08:00 - 11:30

1397/11/9 - 1397/12/23

B2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  16:00 - 19:30

1397/11/8 - 1397/12/22

B2.1 فشرده

 

دوره های آذر - بهمن 1397 

محل برگزاری

روزهاو ساعت های تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

 ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  18:00 - 21:30

1397/9/24 - 1397/11/3

B2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  08:00 - 11:30

1397/9/24 - 1397/11/3

B2.1 فشرده

ساختمان دیباجی

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه   12:00 - 15:30

1397/9/25 - 1397/11/4

B2.1 فشرده

 

 حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است.

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

تاریخ اخرین بروزرسانی : 1397/11/01