دوره های آموزشی:

دوره های آموزشی شامل 2 حالت عادی و فشرده می باشد.

دوره عادی

 اين دوره ها در هر ترم به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) جلسه ای 90 دقیقه برگزار مي شوند و هر ترم  12 هفته معادل 72 ساعت  درسی می باشد . ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 8.500.000 ریال می باشد.

دوره های شهریور - آذر 1397    

محل برگزاری

روزهاو ساعت های تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه   18:00 - 19:30 

1397/6/17 - 1397/9/17

B2.3 عادی

  ساختمان دیباجی 16:00 - 17:30 یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه   
 1397/6/18 - 1397/9/20

B2.3 عادی

  ساختمان دیباجی 16:00 - 17:30  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 
1397/6/17 - 1397/9/17

B2.3 عادی

دوره های آذر- اسفند 1397    

محل برگزاری

روزهاو ساعت های تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

  ساختمان دیباجی 16:00 - 17:30  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 
1397/9/24 - 1397/12/22

B2.3 عادی

 

دوره فشرده

براي آن دسته از زبان آموزاني كه مايلند زبان آلمانی را سريعتر بياموزند ، شركت در كلاس هاي فشرده توصيه مي شود. اين كلاس ها نيز به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) برگزار مي شوند ، با اين تفاوت كه در هر جلسه به جاي يك جلسه 90 دقيقه‌اي ، دو جلسه 90 دقيقه‌اي می باشد. بدين ترتيب ، هر ترم 72 ساعت درسی معادل 6 هفته می باشد . ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 8.500.000 ریال می باشد.

 

دوره های بهمن - اسفند 1397    

محل برگزاری

روزهاو ساعت های تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان دیباجی

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه  16:00 - 19:30 

1397/11/9 - 1397/12/23

B2.3 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  18:00 - 21:30 

1397/11/8 - 1397/12/22

B2.3 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  08:00 - 11:30 

1397/11/8 - 1397/12/22

B2.3 فشرده

 

دوره های آذر - بهمن 1397    

محل برگزاری

روزهاو ساعت های تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان قلهک

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه  12:00 - 15:30 

1397/9/25 - 1397/11/4

B2.3 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  18:00 - 21:30

1397/9/24 - 1397/11/3

B2.3 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  08:00 - 11:30 

1397/9/24 - 1397/11/3

B2.3 فشرده

ساختمان دیباجی

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 16:00 - 19:30

1397/9/25 - 1397/11/4

B2.3 فشرده

 

 حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است.

  

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

 تاریخ اخرین بروزرسانی :  1397/11/01