دوره های شهریور - آذر  1396

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 16:00 - 17:30

1396/6/20 - 1396/9/22

A1.1  نوجوانان

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است.

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی :  1396/06/05