دوره های  شهریور - آذر 1397

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

شنبه،دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 17:30

1397/6/17 - 1397/9/17

A1.1  نوجوانان

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است.

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی :  1397/06/20