مقرراتبرگزاری آزموهای  GOETHE-ZERTIFIKAT A2 و GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH

 

آخرين ویرایش  : اول سپتامبر 2018

 

مقررات برگزاری آزمون های GOETHE-ZERTIFIKAT A2  برای بزرگسالان و   GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH برای نوجوانان جزیی از دستورالعمل به روز شده ی برگزاری آزمون های موسسه  گوته است.

طراح آزمون های  GOETHE-ZERTIFIKAT A2 و  GOETHE-ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH موسسه گوته و برگزاری و ارزیابی آن در سراسر دنیا بر اساس معیارهای یکسان به عهده ي مراکز نامبرده در بند دوم آیین نامه آزمون می باشد.

این آزمون موید توانایی کاربرد زبان آلمانی در سطح A2 ، دومین سطح از سطوح ششگانه ی مرجع جامع اروپایی (GER) است. شکل هر دو آزمون یکسان بوده و بند های زیر برای هر دو آزمون صدق می کند.

 

بند اول –شكل آزمون

1-1- بخش هاي آزمون

این آزمون ها شامل دو بخش لازم الاجرای زیر است:

 • آزمون کتبی
 • آزمون شفاهی

2-1- برگه های آزمون

برگه های آزمون شامل دفترچه سؤالات، پاسخنامه (خواندن، شنیدن و نوشتن) و برگه های آزمونگران به همراه برگه های ارزیابی و ثبت نتایج نوشتن و صحبت کردن و سي دي يا فایل صوتی مربوط است.

دفترچه سؤالات حاوی سؤالات آزمون به شرح زیر است:

 

 • متون و سؤالات مربوط به خواندن در 4 قسمت
 • سؤالات مربوط به شنیدن در 4 قسمت
 • سؤالات مربوط به نوشتن در 2 قسمت

در بخش صحبت کردن داوطلبان کارتهای موضوعی دریافت می کنند.

داوطلبان پاسخ سؤالات و متون خود را در پاسخنامه درج می کنند.

برگه های مخصوص آزمونگران شامل:

 • متن نوشته شده مطالب سي دي يا فایل صوتی
 • پاسخ های دو بخش خواندن و شنیدن
 • معیار های ارزیابی دو بخش نوشتن و صحبت کردن
 • نمونه های ارزیابی شده در سطح A2 برای بخش نوشتن
 • دستورالعمل برگزاری آزمون شفاهی

 

آزمونگران ارزیابی خود از بخش های خواندن، شنیدن و نوشتن را در خود برگه ها و برگه های ارزیابی آزمون کتبی و شفاهی درج و نتایج را در برگه ی ثبت نتایج وارد می کنند.

 

سي دي يا فایل صوتی حاوی متون آزمون شنيدن  و دستورالعمل ها و وقفه ها و زمان لازم برای انتقال پاسخ ها به پاسخنامه است

 

1-3- مواد آزمون

مواد آزمون کتبی به شکل دفترچه آزمون به داوطلب ارائه می شود.

مواد آزمون شفاهی به دلخواه با مواد آزمون کتبی ترکیب می شوند.

 

1-4- جدول زمانی

آزمون کتبی معمولا قبل از آزمون شفاهی انجام می شود. در صورتی که آزمون کتبی و شفاهی در یک روز برگزار نشوند، حداکثر فاصله بین دو آزمون 14 روز خواهد بود.

آزمون کتبی بدون وقفه در مدت 90 دقیقه انجام می گیرد.

 

بخش های آزمون

مدت

خواندن

30 دقیقه

شنیدن

حدود 30 دقیقه

نوشتن

30 دقیقه

جمع

90 دقیقه

 

آزمون  شفاهی بطور معمول در گروه هاي دو نفره (در موارد خاص به صورت تک نفره به مدت ده دقیقه) برگزار می گردد و مدت آن 15 دقیقه می باشد.

زمانی برای آمادگی قبل از آزمون در نظر گرفته نشده است.

برای داوطلبان با نیازهای خاص این امکان وجود دارد که زمان آزمون طولانی تر شود. جزئیات مربوط را می توانید در بخش تکمیلی مقررات برگزاری آزمون برای داوطلبین با نیازهای خاص(داوطلبان معلول) مطالعه فرمایید

 

5-1- صورتجلسه ی برگزاری آزمون

 هر نوع حادثه خاصي لزوماً در صورتجلسه ی برگزاری آزمون قید مي گردد. این صورتجلسه همراه نتایج آزمون بایگانی می گردد. 

 

بند دوم – آزمون کتبی

برای آزمون کتبی ترتیب زیر توصیه می شود: خواندن - شنیدن -  نوشتن. این ترتیب ممکن است به دلایلی تغییر یابد.

بین بخش های آزمون زمان استراحت در نظر گرفته نشده است.

 

1-2- تدارک آزمون

قبل از تاریخ برگزاری، مسئول برگزاری آزمون با رعایت اصل محرمانه نگه داشتن مواد آزمون، آنها را آماده می سازد و از نظر محتوایی بررسی می کند.

 

2-2- روند برگزاری آزمون

 

 قبل از شروع آزمون هر داوطلب بایستی احراز هویت شود. سپس مراقبین دستورالعملهای لازم رابه داوطلبان می دهند.

 قبل از شروع هر بخش دفترچه سؤالات و پاسخنامه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. داوطلبان اطلاعات لازم را در پاسخنامه درج می کنند. شروع آزمون پس از انجام این مرحله است.

دفترچه ي سؤالات و پاسخنامه ي آزمون بدون هیچگونه توضیحی، توزیع می گردند. همه ی توضیحات لازم در خود برگه ها درج شده است. در پایان آزمون کتبی همه ی برگه ها جمع آوری می شوند. زمان آغاز و پایان آزمون به شکل مناسب توسط ناظرین اعلام می گردد.

 

روند برگزاری بخش کتبی آزمون به شرح زیر است:

 1. آزمون به طور معمول با بخش خواندن آغاز می گردد. داوطلبان پاسخ های خود را در دفترچه ي سؤالات علامت زده، در پایان آزمون پاسخ ها را وارد پاسخنامه می نمایند. داوطلبان  بایستی حدود 3 دقیقه برای وارد کردن پاسخ ها به پاسخنامه در محدوده زمان آزمون در نظر گیرد.
 1. بعد از بخش خواندن سي دي يا فایل صوتی توسط مراقبین پخش می شود. داوطلبان ابتدا جوابها را در دفترچه ي سؤالات علامت زده سپس در پاسخنامه درج می کنند. براي اين امر حدودا" 3 دقیقه در نظر گرفته شده است.
 1. سپس داوطلبان متن مربوط به آزمون نوشتن را مستقیما در پاسخنامه می نویسند.

 

بند سوم -  آزمون شفاهی

صحبت های مقدماتی و معرفی آزمونگران و داوطلبان حدودا" یک دقیقه از زمان آزمون را در بر می گیرد. زمان در نظر گرفته شده برای بخش اول 3 دقیقه، بخش دوم 3 دقیقه برای هر نفر، و بخش سوم حدودا" 5 دقیقه است.

 

1-3- برگزاری آزمون شفاهی

آزمون در فضایی مناسب و جوی صمیمانه برگزار می گردد. قبل از آزمون شفاهی بایستی هویت داوطلبان احراز گردد.

 

2-3- زمان آمادگی قبل از آزمون

 برای داوطلبان زمانی برای آمادگی در نظر گرفته نشده و داوطلبان از محتوای سوالات آزمون به هنگام آزمون مطلع می گردند.

 

3-3- روند برگزاری آزمون

آزمون شفاهی توسط دو آزمونگر برگزار می گردد. یکی از دو آزمونگر عهده دار نقش مجری آزمون است. هر دو مستقل از یکدیگر آزمون را مورد ارزیابی قرار می دهند.

 

 فرایند آزمون شفاهی به شکل زیر است:

 در آغاز آزمونگران به داوطلبین خوش آمد گفته، به اختصار خودرا معرفی و از داوطلبان سوالاتی در مورد نام، محل تولد و مشابه آن می نمایند. آزمونگر مجری قبل از آغاز هر بخش چگونگی پاسخگویی به سوالات را  با ارائه ی یک مثال روشن می سازد. تعیین اینکه کدام داوطلب آزمون را شروع می کند نیز با این آزمونگر است.

 

 1. در بخش اول هر داوطلب به کمک کلمات شاخص درج شده روی کارت ها 4 سوال برای طرف مقابل مطرح و به سوالات وی پاسخ می دهد.
 2. در بخش دوم داوطلبان با توجه به کلمات شاخص روی کارت در باره خویش صحبت کرده و در ادامه به یک یا دو سؤال آزمونگر پاسخ می دهند.
 3. در بخش سوم داوطلبان به وسیله کارت هایی که دریافت می کنند، برای انجام کاری برنامه ریزی کرده، از طرف مقابل سوال می کنند، به او پیشنهاداتی کرده و به سوالات و پیشنهادات طرف مقابل عکس العمل نشان می دهند.

در پایان آزمون همه برگه ها جمع آوری خواهند شد.

 

بند  چهارم -  ارزیابی آزمون کتبی

تصحیح بخش های کتبی آزمون در مرکز برگزاری آزمون یا در  محل مورد تأیید مرکز  انجام می گیرد. تصحیح اوراق توسط دو آزمونگر مستقل از یکدیگر انجام شده و فقط مطالب درج شده روی برگه پاسخنامه ارزیابی خواهد شد.

نتایج بخش کتبی در اختیار  آزمونگران بخش شفاهی قرار نمی گیرد.

 

1-4- خواندن

بخش خواندن شامل 20 سوال و برای هر سوال می توان یک یا صفر امتیاز کسب نمود. آزمونگران مجموع امتیازها را در پاسخنامه درج و هر دو آن را امضا می کنند.

مجموع امتیاز در 25/1 ضرب شده و در کل می توان حاکثر 25 نمره کسب کرد.

 

2-4- شنیدن

بخش شنیدن شامل 20 سوال و برای هر سوال می توان یک یا صفر امتیاز کسب نمود. آزمونگران مجموع امتیازها را در پاسخنامه درج و هر دو آن را امضا می کنند.

مجموع امتیاز در 25/1 ضرب شده و در کل می توان حاکثر 25 نمره کسب کرد.

 

3-4- نوشتن

دو آزمونگر مستقل از یکدیگر و بر اساس معیارهای ارزیابی (← سوالات نمونه قسمت برگه های آزمونگران ) بخش نوشتن را تصحیح می کنند. امتیازها مطابق جدول ارزیابی نوشتن داده می شود – دادن امتیاز بینابین مجاز نیست. اشتباهاتی که منجر به کسر نمره می گردد، در برگه ارزیابی نوشتن درج می شود. هر یک از آزمونگران نمره های کسب شده در هر بخش را با هم جمع و مجموع نمره ذیل برگه درج و آن را  امضا می کند.

امتیاز حاصل از ارزیابی اول و دوم در برگه نتیجه آزمون نوشتن وارد و میانگین آن ها به عنوان نتیجه نهایی منظور می گردد. در صورتی که یکی از آزمونگران آزمون را مردود بداند و میانگین نیز کمتر از 12 باشد، آزمونگر سومی برگه را مجددا" ارزیابی خواهد کرد. مجموع امتیازها در برگه ثبت نتیجه درج و نتیجه از نظرمحاسبه کنترل و امضا می شود. درصورتی که تصحیح سوم صورت گرفته باشد، مصحح سوم نیز برگه نتایج را امضا می کند.

در بخش نوشتن در مجموع 20 امتیاز می توان کسب کرد. این نتیجه گرد شده و در 25/1 ضرب می گردد. بنابراین نمره نهایی حداکثر 25 خواهد بود.

 

بند پنجم – ارزیابی آزمون شفاهی

دو آزمونگر به طور مجزا بخش های اول تا سوم آزمون شفاهی را ارزیابی می کنند. ارزیابی طبق معیارها و امتیازات جداول ارزیابی (← سوالات نمونه قسمت برگه های آزمونگران) انجام می گیرد. دادن امتیاز بینابین مجاز نیست.

در آزمون شفاهی حداکثر می توان 25 نمره دریافت کرد. 4 نمره آن مربوط به بخش اول، 8 نمره بخش دوم و سوم و 5 نمره برای تلفظ صحیح در نظر گرفته شده است. صحبتهای مقدماتی ارزیابی نخواهد شد.

  هر آزمونگر در حین آزمون یا بلافاصله پس از آن نتیجه ارزیابی خود را در برگه ارزیابی شفاهی با ذکر شناسه آزمونگری خود درج و آن را امضا می کند. جهت محاسبه نتیجه آزمون صحبت کردن میانگین روند شده دو ارزیابی منظور می گردد ( 0.49 وکمتر به پائین و از 0.5 به بالا روند میشود). نتیجه این آزمون در برگه نتیجه آزمون صحبت کردن درج گردیده و از نظر صحت کنترل و امضاء میشود.

 

بند ششم – نتیجه ی كلي آزمون 

 

1-6- احتساب نمره نهایی

برای تعیین نمره نهایی نمره های حاصل در هر بخش با هم جمع و مجموع آنها گرد می شود.

 

2-6-  نمره ها و ارزیابی کلی

نتیجه ی کلی آزمون به صورت نمره ثبت می گردد. نمرات و ارزیابی های کلی  برای کل آزمون طبق جدول زیر مشخص می گردد. 

نمره

ارزیابی کلی

90 تا 100

خيلي خوب

80 تا 89

خوب

70 تا 79

رضايت بخش

60 تا 69

كافي

زير 60

مردود

 

3-6- قبولي در آزمون

حداکثر نمره قابل کسب 100 می باشد که 75 نمره آن در بخش کتبی و 25 نمره آن مربوط به بخش شفاهی آزمون می گردد. برای قبولی در آزمون شرکت در تمامی بخش ها الزامي است  و حداقل 60 نمره (60 در صد نمره کلی) بايد کسب شود. از این 60 نمره بایستی حداقل 45 نمره در بخش کتبی و حداقل 15 نمره در بخش شفاهی کسب شده باشد. در غیر این صورت آزمون مردود تلقی می شود. 

 

بند هفتم – تکرار آزمون

 بر اساس بندهای  14 و 15 آیین نامه آزمون، این آزمون فقط به صورت کامل قابل تکرار است.

 در موارد استثنایی و در صورتی که این امر برای مرکز آزمون مقدور باشد، می توان فقط بخش شفاهی یا کتبی آزمون را تکرار نمود. داوطلب نمی تواند مدعی انجام آزمون باشد. تکرار یک بخش بایستی ظرف یک سال پس از انجام آزمون اول و در همان مرکز آزمون اولیه انجام گیرد. تعیین شهریه این نوع آزمون به عهده مرکز برگزاری آزمون است.

 

بند هشتم – بند پاياني

این مقررات اجرایی آزمون از تاریخ اول سپتامبر 2018 برای متقاضیانی که از این تاریخ در آزمون شرکت می کنند لازم الاجرا است.

در صورت وجود تفاوت بین ترجمه ی مقررات به زبانهای مختلف نسخه آلمانی ملاک است.