دوره های مرداد- شهریور  1396

(شهریه (ریال

محل برگزاری

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

2.500.000

ساختمان دیباجی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 18.00-19.30

1396/4/31 - 1396/6/8

K-Kurs C1


  حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است.

 

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.