برای اطلاع از کلیه روند ثبت نام آزمونها و کلاسها میتوانید، به کانال تلگرام 

موسسه زبان آلمانی، از طریق لینک زیر بپیوندید.

 

https://t.me/dsitchannel