دوره های آموزشی:

.دوره های آموزشی به صورت عادی، فشرده و یا فوق فشرده ارائه می شوند

مبتدیان فراگیری زبان آلمانی باید از سطح A1.1 آغاز کنند.

دوره عادی

 اين دوره ها در هر ترم به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) جلسه ای 90 دقیقه برگزار مي شوند و هر ترم  12 هفته معادل 72 ساعت درسی ( یک ساعت درسی = 45 دقیقه )می باشد . ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 8.500.000 ریال می باشد.

دوره های شهریور - آذر 1397 

محل برگزاری

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان دیباجی

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 16:00 - 17:30

1397/6/17 - 1397/9/17

A1.2 عادی

دوره های  آذر - اسفند 1397 

محل برگزاری

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان دیباجی

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 16:00 - 17:30

1397/9/24 - 1397/12/22

A1.2 عادی

ساختمان قلهک

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 16:00 - 17:30

1397/9/24 - 1397/12/22

A1.2 عادی

 

دوره فشرده

براي آن دسته از زبان آموزاني كه مايلند زبان آلمانی را سريعتر بياموزند، شركت در كلاس هاي فشرده توصيه مي شود. اين كلاس ها نيز به صورت يك روز در ميان ( زوج يا فرد ) برگزار مي شوند، با اين تفاوت كه در هر جلسه به جاي يك جلسه 90 دقيقه‌اي، دو جلسه 90 دقيقه‌اي می باشد. بدين ترتيب، هر ترم 72 ساعت درسی  ( یک ساعت درسی = 45 دقیقه ) معادل 6 هفته می باشد. ظرفیت کلاس ها 12 الی 25 زبان آموز و شهریه این دوره 8.500.000 ریال می باشد.  


دوره های آبان - آذر 1397
 

محل برگزاری

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان قلهک

 شنبه تا پنجشنبه 06:00 - 07:30

1397/8/1 - 1397/9/20

A1.2 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 08:00 - 11:30

1397/8/5 - 1397/9/19

A1.2 فشرده

ساختمان قلهک

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه12:00 - 15:30

1397/8/1 - 1397/9/20

A1.2 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 12:00 - 15:30

1397/8/5 - 1397/9/19

A1.2 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 16:00 - 19:30

1397/8/5 - 1397/9/19

A1.2 فشرده

ساختمان دیباجی

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه16:00 - 19:30

1397/8/1 - 1397/9/20

A1.2 فشرده

 


دوره های آذر - بهمن 1397
 

محل برگزاری

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

طول دوره

دوره

ساختمان قلهک

 شنبه تا پنجشنبه 06:00 - 07:30

1397/9/24 - 1397/11/3

A1.2 فشرده

ساختمان قلهک

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه08:00 - 11:30

1397/9/25 - 1397/11/4

A1.2 فشرده

ساختمان قلهک

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه12:00 - 15:30

1397/9/24 - 1397/11/3

A1.2 فشرده

ساختمان قلهک

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه18:00 - 21:30

1397/9/25 - 1397/11/4

A1.2 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 08:00 - 11:30

1397/9/24 - 1397/11/3

A1.2 فشرده

ساختمان دیباجی

یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه12:00 - 15:30

1397/9/25 - 1397/11/4

A1.2 فشرده

ساختمان دیباجی

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 16:00 - 19:30

1397/9/24 - 1397/11/3

A1.2 فشرده

 

دوره فوق فشرده

طول این دوره ها سه هفته ، هر هفته شش روز ( شنبه تا پنج شنبه)، هر روز 4 ساعت درسی ( یک ساعت درسی = 45 دقیقه )معادل 180 دقیقه برگزار وشهریه این دوره ها 9.500.000 ریال می باشد. 

  ( این دوره در ترم جاری برگزار نگردیده است )

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است.

جدول شروع و پایان ترم ها  

لطفاَ به ضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید.

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی :  1397/09/13