موسسه آموزش زبان آلمانی تهران (ساختمان قلهک )
قلهک، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان کی نژاد، خیابان اسلامیه شرقی، پلاک 10 
تلفن:   22606146 21 98+ ، 22601851 21 98+
فاکس: 22631204 21 98+
پست الکترونیک : info@dsit.org

ساعت کار مرکز تبادل وگفتگو:

شنبه تا پنجشنبه: 

17.30 - 09.30  

ساعت کار بخش امور مالی: 

شنبه تا چهارشنبه: 
صبح :     12.30 - 08.00 
بعدازظهر: 16.00 - 13.30 

ساعت کار دفتر ثبت نام

(دوره ها و آزمون ها):

شنبه تا پنجشنبه: 
صبح :     12.30 - 08.00 
بعدازظهر: 17.00 - 13.30 

 

 

موسسه آموزش زبان آلمانی تهران (ساختمان دیباجی )
بزرگراه صدر، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان تسلیمی، پلاک 41

تلفن:   96621200 21 98+
پست الکترونیک : info@dsit.org

ساعت کار بخش امور مالی: 

شنبه تا چهارشنبه: 
صبح :     12.30 - 08.00 
بعدازظهر: 16.00 - 13.30 

 

ساعت کار دفتر آزمون :

شنبه تا پنجشنبه: 
صبح :     12.30 - 09.30 
بعدازظهر: 17.00 - 13.30 

 

ساعت کار مرکز رسانه های نوین:

شنبه تا پنجشنبه: 
صبح:       12.30 - 09.30
بعدازظهر: 17.30 - 13.30  

ساعت کار کتابخانه:

شنبه تا پنجشنبه: 

17.45- 09.30