توجه داشته باشید که ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون همزمان با ثبت نام آزمون مربوطه به صورت آنلاین صورت می پذیرد.

 

شهريه(ریال)

ساعات درسي

(هر ساعت 45 دقيقه) 

كلاسهاي آمادگي براي آزمون ها

2.500.000

6 ساعت درسي

Start Deutsch 1

6.000.000

16 ساعت درسی

Goethe-Zertifikat A2

7.000.000

20 ساعت درسی

B1-4Module

1.500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

B1 Lesen , Hören

3.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

B1 Schreiben , Sprechen

1.500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

 B2-Hören

1.500.000

هرمدول 4 ساعت درسی

 B2-Lesen

3.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

 B2-Schreiben

3.000.000

هرمدول 8 ساعت درسی

 B2-Sprechen

6.000.000

16 ساعت درسی

C1

1.100.000

هر مدول 2 ساعت درسی

C2

5.400.000

32 ساعت درسی

TestDaF

 

به دليل وضعيت كنونى و خطر ابتلاع به ويروس كرونا، موسسه زبان آلمانى تاريخ برگزارى و ثبت نام كليه آزمونها را تا تاريخ ۳۰ مرداد ١٣٩٩ كنسل نموده است. درصورتيكه قبلا بصورت آنلاين براى آزمونى ثبت نام نموده‌ايد، تاريخ آزمون مدنظر شما به زمانی پس از بازگشايی موسسه به تعويق ميافتد و تاريخ جديد بموقع به شما اعلام می‌گردد.

 

آزمون

تاریخ کلاسهای آمادگی

 

روزهاو ساعتهای تشکیل کلاس

شهريه(ریال)

 محل برگزاری

Start Deutsch 1

1399.01.20

 

13.30 - 08:00

2.500.000 دیباجی

Start Deutsch 1

1399.01.23

 

13.30 - 08:00

2.500.000 دیباجی

Goethe-Zertifikat A2

1399.01.17

1399.01.18

1399.01.19

1399.01.20

 

11.30 - 08:00

6.000.000 دیباجی

B1 Sprechen

1399.01.23

1399.01.24

 

11.30 - 08:00

11.30 - 08:00

3.000.000 دیباجی
B1 Schreiben

1399.01.25

1399.01.26

 

11.30 - 08:00 

11.30 - 08:00 

 3.000.000  دیباجی
B1 Lesen

1399.01.27

 

11.30 - 08.00

1.500.000 دیباجی
B1 Hören

1399.01.30

 

11.30 - 08.00

1.500.000 دیباجی
B2 Lesen 

1398.12.10

 

11:30 - 8:00

1.500.000 قلهک
B2  Hören

1398.12.12

 

11:30 - 8:00

1.500.000 قلهک

TestDaF

1399.01.23 - 1399.02.01

هر روز
 شنبه تا چهارشنبه 

15.30 - 12.00

5.400.000 قلهک

TestDaF

1399.02.01 - 1399.01.16

  شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

18:00 - 20:30

5.400.000 دیباجی

 

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1398/11/29