ثبت نام به صورت آنلاین صورت می گیرد. 

لازم به ذکر است ظرفیت آزمون تعیین سطح محدود بوده لذا در اسرع وقت برای ثبت نام اقدام فرمایید.

 

آزمون 

تاریخ آزمون

تاریخ و ساعت روز ثبت نام

شهریه (ریال)

محل برگزاری

تعیین سطح

1396.11.01 8.00 صبح - روز 1396.10.26 750.000 ساختمان دیباجی

تعیین سطح

1396.12.24 8.00 صبح - روز 1396.12.20 750.000 ساختمان دیباجی

  

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است.  

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1396/10/30