دوره های نوجوانان

 پرورش خلاقیت با استفاده از بازی های آموزشی در دوره های آموزش زبان آلمانی برای نوجوانان در سنین 12 تا 15 سال. 

برای رزرو ترم یک نوجوانان، پس از ایجاد پروفایل در قسمت عضویت با دفتر آموزش ساختمان قلهک تماس حاصل فرمایید.

 

شهریه (ریال)

مجموع کل ساعات برای هر سطح

ساعات درسی در هفته

طول دوره

 

سطوح

6.500.000 ریال

72 ساعت درسی

3 جلسه در هفته

هر جلسه  4 ساعت درسی

6 هفته

A1.1
A1.2
A1.3

A1

6.500.000 ریال

72 ساعت درسی

3 جلسه در هفته
جلسه ای

4 ساعت درسی

6 هفته

A2.1
A2.2
A2.3

A2

6.500.000 ریال

72 ساعت درسی

3 جلسه در هفته
جلسه ای

4 ساعت درسی

6 هفته

B1.1
B1.2
B1.3

B1

  *یک ساعت درسی = 45 دقیقه

 

جدول شروع و پایان ترم ها

 لطفاَ بهضوابط و مقررات مؤسسه زبان آلمانی توجه فرمایید. 

 

تاریخ اخرین بروزرسانی :  1397/06/20