.مؤسسه آموزش زبان آلمانی برای بزرگسالان، دوره های مختلف از مقدماتی تا پیشرفته  ارائه می نماید.

.آغاز کنند A1.1 مبتدیان فراگیری زبان آلمانی باید از سطح

(برای رزرو ترم یک، لطفا ابتدا در قسمت عضویت پروفایل ساخته و سپس ترم A1.1

را در داخل پروفایل خود رزرو نمایید.)

.دوره های آموزشی به صورت عادی، فشرده و یا فوق فشرده ارائه می شوند

.سطح بندی دوره ها به صورت زیر تقسیم بندی می گردد

.برای اطلاع از زمان شروع دوره ها، سطح مورد نظر را انتخاب نمایید

 

        

 C دوره پیشرفته

 

C1.1

C1.2

C1.3

C1.4

C1

C2.1

C2.2

C2.3

C2

 

 B دوره میانی 

B1.1

B1.2

B1+

B1

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

 B2

        

A دوره مقدماتی

 

A1.1

A1.2

A1

A2.1

A2.2

A2