زبان آموز گرامی جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در روز ثبت نام به موارد ذیل توجه فرمایید :


1. ثبت نام فقط بصورت آنلاین بوده و از ثبت نام حضوری (به هر دلیل) معذوریم.
2. ظرفیت کلاس ها محدود می باشد و در صورت تکمیل بودن ظرفیت یک کلاس به هیچ وجه امکان اضافه کردن ظرفیت، جابجایی از کلاس دیگر و ثبت نام وجود ندارد.
3. لطفاً در صورتی که نتوانسته اید برای کلاس ثبت نام کنید برای رزرو کلاس مربوطه بصورت آنلاین اقدام فرمایید.
4. موسسه هیچگونه تعهدی در قبال کسانی که به هر دلیل از ثبت نام جامانده و نتوانسته اند در روز و ساعت مقرر ثبت نام کنند را ندارد. 
5. تمامی کلاس های این ترم بصورت آنلاین ارائه خواهند شد.

 

تاریخ ثبت نام:  6 تیرماه 1399

نمره کسب شده
در آزمون های

Goethe-Zertifikat  
A1 , A2 , B1, B2

نمره کسب شده
در ترم قبل

 

,C1.1 ,C1.2
,C1.3 , C1.4
C2

B1.1, B1.2
B1+
 

B2.1, B2.2
B2.3, B2.4

A1.2

A2.1, A2.2

ساعت ثبت نام به اولویت نمره

90 - 100 1

09.00 - 11.30

80 - 89 2

11.30 - 09.30

70 - 79 3

10.00 - 11.30

60 - 69 4

10.30 - 11.30

--- 5

11.00 - 11.30

 

لازم به ذکر است برای ثبت نام دوره ها متأخرین، کسانی که آزمون تعیین سطح داده و کسانی که ترم را به هر دلیل تکرار می کنند می توانند در ساعت پایانی سطح مربوطه درصورت وجود ظرفیت ثبت نام کنند.

 

زبان آموزانی که در آزمون (Start Deutsch 1 (A1  و Goethe-Zertifikat A2 و Goethe-Zertifikat B1 و Goethe-Zertifikat B2 شرکت نموده و مدرک A1 و A2 و B1 و B2 را کسب نموده اند نیز طبق جدول فوق مجوز ثبت نام در دوره بعدی را دارند.

 

 

 حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است.