دوره های زبان آلمانی در یک نگاه

مؤسسه زبان آلمانی با ارائه دوره های متنوع و با بهره گیری از مدرسین مجرب همراه شما در مسیر فراگیری زبان آلمانی برای محیط کار، دانشگاه، زندگی روزمره یا پر کردن اوقات فراغت خواهد بود.

از بین دوره های ارائه شده، دوره متناسب با اهداف خود را انتخاب کنید:

 

دوره های فوق فشرده

 15.000.000 ریال

دوره های فشرده

14.000.000 ریال 

دوره های عادی

14.000.000 ریال

تعطیلات در طول ترم

1399/08/13 ,1399/08/04 , 1399/08/03 , 1399/07/26 , 1399/07/17

ثبت نام فشرده و فوق فشرده 16 آبان 99

 

1399/09/25 – 1399/07/06

1399/09/26 – 1399/07/07

 

 

 1399/09/09– 1399/08/21

1399/09/27 – 1399/08/22

1399/09/26 – 1399/08/21

ثبت نام فوق فشرده 9 آذر99

 1399/09/27 – 1399/09/10

ثبت نام (عادی، فشرده، فوق فشرده)  28.12.2021

تعطیلات در طول ترم

 1399/12/21, 1399/12/07, 1399/11/23, 1399/11/22  , 1399/11/11, 1399/10/28,  1399/10/27 

 1399/10/18– 1399/10/01

1399/11/09 – 1399/10/02

1399/11/08 – 1399/10/01

1399/12/19 – 1399/10/02

1399/12/25 – 1399/10/01

ثبت نام فوق فشرده 18 دی 99

 1399/11/09– 1399/10/20

 10 بهمن 99 :ثبت نام فشرده و فوق فشرده

 1399/12/03 – 1399/11/12

1399/12/26– 1399/11/14

1399/12/25– 1399/11/18

ثبت نام فوق فشرده 3 اسفند 99

1399/12/25 – 1399/12/05

 

حق هرگونه تغییر در اطلاعات سایت برای موسسه زبان آلمانی محفوظ است. 

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1399/11/12